۱۳۹۷/۱۰/۲۴

سردرد ۲

امروز دومین گروه سردرد هایی که نیاز به پزشک دارد تشریح میکنیم 🖊سردرد مهم و شایعی که نباید از مسکن استفاده کرد و مراجعه قطعی نیازدارد. […]