۱۳۹۷/۱۰/۲۶

آلرژی یا حساسیت

سلام درباره حساسیت نکاتی را تقدیم میکنیم: به طور کلی واکنش سیستم ایمنی بدن به مواد خارجی را آلرژی میگویند و در حقیقت دفاع هوشیارانه بدن […]