۱۳۹۷/۱۰/۲۴

پرده گوش

سلام عزیزان چنانکه قبلا وعده دادیم امشب در خصوص پارگی پرده گوش سخن میگوییم. پرده گوش معروف به T.M با ضخامت ٩٠ میلیمتر مربع حاوی دو […]