۱۳۹۷/۱۰/۲۶

پوکی استخوان

سلام بر شما یاران همیشگی با درخواست صلوت و فاتحه برای غفران محمدجواد بحث امروز ما پوکی استخوان است یا بیماری خاموش بیماری قرن حاضر است. […]