۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کبد چرب

سلام سپاس از دعاهای فراوانی که لطف فرموده اید با یک دوبیتی که از تعالیم مرحوم والده هست بحث امروز درخصوص کبد چرب آغاز میکنیم: یا […]